Om Salt

Salt eller natriumklorid (NaCl) är en av de viktigaste foderråvarorna, men även för till exempel växter. Natrium påverkar våra djurs hälsa i stor omfattning och är en förutsättning för hög produktivitet eller prestation. Saltbrist är svårt att upptäcka, men djuren känner oftast av sitt eget behov.

Natrium (Na) har många funktioner i kroppen, men kan se det som ett tillbehör i många transportsystem. Natrium är också viktigt för den muskulära aktiviteten, nervfunktionen och kroppstemperaturen.

Klorid (Cl) bryter ner proteiner och viktigt för att upprätthålla syrabalansen. Viktigt också för transport av syre och koldioxid.

Salt som gör gott!

Behov av salt

Två av de vanligaste sätten att erbjuda djur natrium är antingen att ge dem saltsten eller att lägga salt till fodret t.ex i mixervagnen. En metod för att testa om mängden salt är tillräcklig är att sätta en saltsten i mjölkningsanläggningen. Om djuren slickar mycket, det kan vara en idé att öka mängden salt i blandningen.

Mineraler och vitaminer

I flertalet av våra saltstenar har vi tillsatt spårämnen och vitaminer. Spårämnen och vitaminer är mycket viktiga för flera av kroppens funktioner även om de endast behövs endast i mycket små mängder. Sammansättningen i de olika saltstenarna är anpassade efter djurens behov. Tillsatsen av spårämnen och vitaminer ökar även smakligheten och hållbarhet hos saltstenarna.

Följ oss på instagram

@spsaltaprodukter